Klenoty Slovenska

Ponúkame Vám naše predstavenie so zameraním na slovenské dejiny. Náučný rozprávkovo ladený príbeh o histórii Slovenska, kde sme v jednotlivých etapách histórie. Slovákov vyzdvihli kultúrno-historické hodnoty.

Za čias Slovanov to bol med - naše tekuté zlato a jeho liečivé účinky.

V časoch osídľovania Belom IV. rozvoj baníctva a ťažba zlata na našom území.

Turecké vpády a únosy našich žien a detí do otroctva.

Boj o kráľovskú korunu medzi rodmi Habsburgovcov a Zápoľských vo vojne cisárskych vojsk a hajdúchov.

V období stavovských povstaní útlak chudobného ľudu a boj odvážnych slovenských junákov v meraní síl medzi dobrom a zlom.

Putovanie našimi dejinami končíme s našim najväčším klenotom Ľudovítom Štúrom.

---

Príbeh o chorom kráľovi, ktorého nik nevedel vyliečiť.

Do kráľovstva začali prichádzať liečitelia, no kráľovi nepomohli ani pyjavice, liečivé byliny a hypnóza. O kráľovej chorobe sa dozvedel aj brtník Včeloslav, ktorý svojím medom kráľa vyliečil. Na počesť uzdravenia kráľa chystali na hrade hostinu.

Kráľovský poľovník ulovil kačku so zlatými nohami, ktorá ho priviedla k jašterici a bani so zlatou rudou. Krajina bohatla, ale buchot a ťažba rudy nazlostila škriatka, ktorý uzavrel prívod zlata. V kráľovstve nastala chudoba a hlad. Zachrániť to mohla iba princezná, no nestalo sa tak. Kráľovský posol si musel poradiť sám. Chýr o našich zlatých baniach sa doniesol až do Turecka.

Sultán poslal vojsko a tí tu rabovali a unášali naše ženy a deti do otroctva. Po prehratej bitke s Turkami ostala naša krajina bez kráľa. Boj o kráľovskú korunu medzi Habsburgovcami a Zápoľskými skončil rozdelením nášho územia. V týchto ťažkých časoch pomáhali ubiedeným ľudom naši slovenskí junáci, ktorí bojovali s neprávosťou a krivdou.