Čo Slovensko dalo svetu

Náučné 45min. predstavenie, ktorého dejová linka je postavená tak, aby jej porozumeli všetky vekové kategórie. Inscenácia je založená na interaktívnej forme, kde sú diváci vťahovaní do deja a spolu s protagonistami tvoria dejiny.

Slovensko malo vždy čo ponúknuť, preto chceme našej mládeži priblížiť, to na čo sme hrdí.

Prvým našim pokladom je bohatstvo vôd a liečivých prameňov, ktorých je na našom území neúrekom, o čom svedčí aj množstvo kúpeľných miest.

Druhým našim bohatstvom je tradícia brtníctva. Včely chovali už starí Egypťania, a tak aj starí Slovania vedeli o blahodárnych účinkoch tohto tekutého zlata.

Do tretice nemožno opomenúť ovčiarstvo a s tým spojenú výrobu bryndze, nášho bieleho zlata.

Štvrtým bohatstvom je to najznámejšie, nerastné. S tým je spojený rozvoj obchodu a rozmach ekonomiky.

Piatym bohatstvom, na ktoré sa však často zabúda je bohatstvo ducha, rozvoj vied a množstvo učencov, ktorí vzišli z našej rodnej hrudy. Spomeňme Jána Jesenia a jeho prvú verejnú pitvu, ktorú vykonal 8.6.1600 v Prahe.

Ďalším bol Štefan Banič, ktorý v roku 1913 zostrojil prvý použiteľný padák na princípe dáždnika.

Treťou významnou osobnosťou je Ján Bahýľ, ktorý v rokoch 1901 - 1903 zhotovil vylepšený model vrtuľníka poháňaný spaľovacím motorom.

Samozrejme nesmieme zabúdať na Jozefa Murgaša, ktorý v roku 1904 uskutočnil prvý bezdrôtový telegrafický hovor.